Bir Alman neurophysiologist Albert Fleckenstein, organizmadaki bütün hücrelerde hücre zarının içiyle dışı arasında bir elektriksel potansiyel farkı olduğunu bularak, her hücrenin 1.5 voltluk bir pil gibi çalıştığını gösterdi. Bu elektriksel güç sayesinde sinir hücreleri organizmanın çeşitli bölümleri arasındaki bilgi alışverişini sağlar.

Her uyarıda hücredeki bu elektriksel potansiyel düşer (depolarize), fakat hücre hemen toplanarak elektriksel potansiyel normal sınıra yükselir (repolarize).

Sert ve yoğun iritasyonlar ( kimyasal – fiziksel – travmatik ) sonucu hücre kendi imkanlarıyla tekrar repolarize olamaz, bu hücre sürekli depolarize olarak kalır, artık frajil ve dengesi bozulmuştur, diğer deyimle hastadır.

Doğal dengesi bozulan hücre genel bilgi akışına katılamaz, fonksiyonlarını yerine getiremez, böylece sürekli olarak ritmik bir şekilde deşarj olduğu için, bozucu impulslar – içtepi – frekanslar göndererek BOZUCU ALAN oluştururlar.

Uygulanan lokal anestezikler hücrenin bozulmuş olan elektriksel potansiyelini düzelterek, bozucu alan etkisini ortadan kaldırır ve ortaya çıkmış olan fonksiyon bozukluklarını ve hastalıkları iyileştirir.

Huneke Metodu’na göre nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışmaktadır.

·        Birincisi segmental mekanizmadır. Burada rahatsızlığın uzandığı segmente yapılan lokal anestezik enjeksiyonu ve bu segmentin spinal kord ile olan bağlantısı esastır.

·        İkincisi ise hastalığa sebep olan alanın (bozucu alan) ortadan kaldırılmasıdır. Bu bölgeye yapılan enjeksiyon semptomların aniden ortadan kalkması ile sonuçlanır (Flash Fenomeni=Anında etki).

Segment tedavisi segmentin bütün kısımlarının, segmentin içindeki önemli proseslere karşı, bir bütün olarak rol oynaması ile ilgilidir. Stimulus spinal kord yolu ile periferden, respectif segmentle asosiye olmuş organa ulaşır

Bozucu alanlara lokal anestetik ile yapılan nöral terapi yalnızca patolojik refleks yolları kesmekle kalmaz, aynı zamanda bozuk hücre membranını doğru potansiyele repolarize ederek, vejetatif fonksiyonları normal hale getirir.

Nöral terapinin kurucusu  Ferdinand Huneke’ye göre vegatatif sinir sisteminin çalışmasını bozan, bozucu alanlar olabilir. Bozucu alanlar vegatatif sinir sistemi üzerinde patolojik uyarılara neden olarak hastalık ve ağrı nedeni olabilirler. Nöral terapi uygulaması, bozucu alan etkisini ortadan kaldırarak vegatatif sinir sisteminin çalışmasını düzenler ,  hızlı ve kalıcı bir iyileşme sağlar

Facebook IconYouTube Icon